Hallitus

Mitä hallitus tekee? Tältä sivulta löydät tietoa hallituksesta (lähteenä Isännöintiliitto).

Käytännössä taloyhtiön hallitus:

  • Edustaa kaikkia taloyhtiön osakkaita.
  • Päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta sekä siellä käsiteltävistä asioista ja niiden valmisteluista.
  • Valitsee isännöintiyrityksen ja tekee sen kanssa sopimuksen taloyhtiön johtamisesta ja taloyhtiön hallinnon hoitamisesta sekä varmistaa, että isännöinnillä on riittävät resurssit hoitaa asioita.
  • Valvoo ja seuraa taloutta.
  • Varmistaa, että taloyhtiön johtaminen ja hallinto toimivat isännöintisopimuksen mukaisesti.
  • Vastaa siitä, että osakkaille ja asukkaille jaetaan riittävästi tietoa.
  • Päättää kiireellisistä ja sellaisista asioista, jotka eivät vaikuta olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin

Lähde:
Isännöintiliitto

Kiinteistönvälitys ja Tilipalvelu Pietiläinen Oy
Torikatu 5
18100
HEINOLA
03 5441330
pietilainen.oy@phnet.fi
www.tilipalvelupietilainen.fi